+420 602 326 584 jistota@jistotasro.cz

Informace o ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a proto všechny osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme transparentním způsobem.

Kdo jsme

Obchodní název společnosti: Jistota s.r.o.
Jednatel společnosti: Jiří Torn
Identifikační číslo společnosti: 45787808
Sídlo společnosti: Praha 4 – Háje, ul. Matúškova 798/7, PSČ 149 00
Naše internetová adresa: www.jistotasro.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ

COOKIES

Ke měření, analýze návštěvnosti a zabezpečení našich webových stránek využíváme soubory “cookies”. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby mají však význam pro ochranu soukromí. Správu a nastavení cookies podporují webové prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek.

Jaké data zpracováváme?

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

Možnosti nastavení správy cookies pro hlavní internetové prohlížeče:

Chrome
Edge
Firefox

Při každé návštěvě našeho webu si analytické softwarové nástroje ukládají anonymní cookies a pro tyto účely využíváme nástroje společnosti Google:

  • Nástroj Google Analytics od společnosti Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde;
  • Nástroj Google Tag Manager od společnosti Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.

Upozorňujeme, že společnost Google může tyto údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používáte jejich služby. Tyto cookies jsou přímo řízeny společností Google a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout a pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné je zablokovat zde.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který umožňuje zákazníkům odeslat zprávu panu Jiřímu Tornovi, jednateli společnosti Jistota s.r.o.. V případě odeslání zprávy prostřednictvím tohoto formuláře, budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu, Vaše jméno a případně Vaše příjmení zadané Vámi do formuláře. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora a odesílatele zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz. Odesílatel zprávy uděluje souhlas na zpracování osobních údajů po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodlouží.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  • Jméno, případně příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo (zcela výjimečně pokud ho uživatel dobrovolně napíše do zprávy)

S KÝM SDÍLÍME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jistota s.r.o., avšak osobní údaje pro naší společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel webhostingu a e-mailových služeb, společnost ASPone, s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, Česká republika, IČ:28274326;
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době  nevyužíváme.

Upozorňujeme, že tito zpracovatelé mohou získané údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používate jejich služby.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu 6 měsíců od získání těchto údajů. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou měnit své uživatelské jméno). Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to například zasláním dopisu nebo emailu na adresu jistota@jistotasro.cz. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím využijte kontaktního formuláře na našich webových stránkách, nebo nás můžete kontaktovat písemně na naší adrese: JISTOTA s.r.o., Matúškova 798/7, 149 00 Praha 4 – Háje, k rukám jednatele společnosti pana Jiřího Torna. Chceme Vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.